Organizing Committee

General Chair

Chungang Liu
Hebei Normal University, China

General Co-Chairs

HuiLong Jin
Hebei Normal University, China

ShaoRu Zhang
Hebei Normal University, China

Technical Program Committee Chairs

JinJia Wang
Yanshan University, China

Jian Yao
Wuhan University, China

YongKui Ma
Harbin Institute of Technology, China

WenBin Zhang
Harbin Institute of Technology, China

Lixin Xu
Beijing Institute of Technology, China

XiaoYan Deng
Shijiazhuang Tiedao University, China

YanWei Pang
Tianjin University, China

Bin Cao
Hebei University of Technology, China

Qing Xie
North China Electric Power University, China

Web Chairs

XiaoMing Zhang
Hebei University of Science & Technology, China

ShaoChuan Wu
Harbin Institute of Technology, China

ZhenYu Na
Dalian Maritime University, China

Publicity and Social Media Chairs

JiaYan Zhang
Harbin Institute of Technology, China

JingYang Wang
Hebei University of Science and Technology, China

Qing Lv
Hebei Normal University, China

Workshops Chairs

Yuan Ren
Xi’an University of Posts & Telecommunications, China

ZhenZhou Wang
Hebei University of Science & Technology, China

ZhenFeng Yang
Hebei University of Science & Technology, China

Junying Sun
Hebei Normal University, China

Sponsorship & Exhibits Chairs

XueWei Zhang
Xi’an University of Posts & Telecommunications, China

BaoGang Li
North China Electric Power University, China

XinBo Lu
Hebei University of Science & Technology, China

Jia Zhao
Hebei Normal University, China

Publications Chairs

JianFeng Li
Hebei University of Economics and Business, China

WanMing Liu
Hebei Normal University, China

Xu Bai
Harbin Institute of Technology, China

MingLiang Li
Hebei GEO University, China

Posters and PhD Track Chairs

XiaoShuang Liu
Hebei University of Economics and Business, China

FengBin Yang
Beijing Jing Cheng Electromechanical Industry Investment Co.LTD, China

Local Chairs

LiYong Qiao
Hebei Normal University, China

Hua Zhao
Hebei Normal University, China

Shuang Zhang
Hebei Normal University, China